miercuri , 1 decembrie 2021
NEWS ALERT

DUICU, PONEA, POPESCU, BĂDIN ŞI ALTE ŞASE PERSOANE, TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ ÎN DOSARUL DE CORUPŢIE ÎN CARE CEI TREI AU FOST ARESTAŢI PREVENTIV

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au anunţat luni că au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Adrian Duicu, Şefan Ponea şi Constantin Ponea în stare de arest preventiv şi a altor şase presoane în stare de libertate, în dosarul de corupţie în care cei  trei au fost arestaţi preventiv în datad e 4 aprilie.

stefan-ponea-300x225Astfel, potrivit DNA, în sarcina lui DUICU IOAN-ADRIAN, preşedintele Consiliului judeţean Mehedinţi, la data faptelor, s-au reţinut infracţiunile de:
– trafic de influenţă;
– cumpărarea de influenţă;
– trei infracţiuni de folosire a influenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic, în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite;
– două infracţiuni de dare de mită;
– permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;
– trafic de influenţă;
– primire de foloase necuvenite:
– două infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia;

În cazul lui PONEA CONSTANTIN-ŞTEFAN, şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, la data faptelor, s-au reţinut infracţiunile de:
– cumpărare de influenţă;
– trafic de influenţă;

În cazul lui POPESCU CONSTANTIN, om de afaceri şi preşedintele organizaţiei municipale Orşova a PSD, la data faptelor, s-au reţinut trei infracţiuni de folosire a influenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic, în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite.

În stare de libertate au fost trimise în judecată administratorul unei societăţi comerciale, preşedintele şi un consilier din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, fostul manager al Spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin, un director executiv în cadrul consiliului judeţean Mehedinţi, un avocat, dar şi realizatorul TV, Andrei Bădin.

Astfel, în sarcina,celr trimişi în judecată în stare de libertate s-au reţinut, potrivit DNA, următoarele fapte:

DRĂGHIA VALENTINA, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la folosirea influenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite;

ROLEA ELISABETA-ZENOVIA, preşedinte al casei judeţene de asigurări de sănătate Mehedinţi şi FERARU GRIGORIȚA, consilier principal în cadrul casei judeţene de asigurări de Sănătate Mehedinţi la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită;

BORUGĂ DOINA, manager al Spitalului judeţean de urgenţă Mehedinţi şi POPESCU DANIELA-DELIA, director executiv în cadrul consiliului judeţean Mehedinţi şi preşedinte al consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;

STĂNOIU CRISTIAN-DAMIAN, avocat în cadrul baroului Mehedinţi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

BĂDIN ANDREI-DAN, realizator TV, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada martie-iunie 2013, inculpatul Duicu Ioan-Adrian, preşedintele Consiliului judeţean Mehedinţi, a afirmat faţă de inculpatul Ponea Constantin Ştefan, inspector şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, faptul că are influenţă asupra mai multor funcţionari publici (membri ai Guvernului, funcţionari publici din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe de o parte, şi consilierii locali din cadrul Consiliului local al municipiului Orşova, pe de altă parte).
Totodată, Duicu Ioan-Adrian i-a promis lui Ponea Constantin Ştefan că îşi va folosi această influenţă, pentru a-i determina pe funcţionarii publici să facă acte care intră în atribuţiilor lor de serviciu, şi anume:
– în cazul celor dintâi (membri ai Guvernului, funcţionari publici din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române) să îl menţină temporar Ponea Constantin Ştefan în funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, iar la o dată ulterioară să îl numească într-o funcţie de conducere în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv director adjunct al Direcţiei de Ordine Publică, precum şi să numească o persoană din familia acestuia într-o funcţie de conducere în cadrul Ministerului Public;
– în ceea ce îi priveşte pe membrii Consiliului local al municipiului Orşova, influenţa urma a fi exercitată pentru a-i determina să aprobe scoaterea din domeniul public şi concesionarea, către o altă persoană din familia lui Ponea Constantin Ştefan, la un preţ „convenabil”, a două suprafeţe de teren (în suprafaţă totală de aproximativ 200 de m2, terenuri situate în centrul municipiului Orşova şi reprezentând acostamentul unei străzi). Obţinerea acestor foloase în favoarea unui membru al familiei lui Ponea Constantin Ştefan a şi fost realizată prin exercitarea influenţei de către Duicu Ioan-Adrian asupra unui număr de 11 membri ai Consiliului local Orşova, prin intermediul şi cu ajutorul lui Popescu Constantin, om de afaceri şi preşedintele organizaţiei municipale Orşova a unui partid politic. Ca urmare a exercitării influenţei, consilierii locali au votat scoaterea din domeniul public şi concesionarea celor două suprafeţe de teren. Cele două suprafeţe de teren erau înscrise în cartea funciară a localităţii Orşova ca aparţinând domeniului public al Statului Român, prin urmare, ele nu puteau fi trecute în domeniul privat al localităţii Orşova (şi apoi concesionate); în aceste împrejurări, folosul obţinut prin dobândirea acestor două suprafeţe de teren în condiţiile arătate, este unul necuvenit, obţinut prin nesocotirea prevederilor legale care reglementează regimul juridic al proprietăţii publice.

În schimbul exercitării influenţei avute faţă de funcţionarii publici amintiţi, în sensurile şi pentru scopurile mai sus descrise, Duicu Ioan-Adrian i-a pretins lui Ponea Constantin Ştefan să îl determine pe judecătorul care judeca o anumită cauză să pronunţe o hotărâre care să îi fie favorabilă, în sensul anulării raportului Agenţiei Naţionale de Integritate care îl viza pe Duicu Ioan-Adrian. Folosindu-se de împrejurarea că o persoană din familie este chiar şefa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a instanţei care avea de soluţionat cauza respectivă, Ponea Constantin Ştefan i-a promis lui Duicu Ioan-Adrian că îi va obţine acest folos, în sensul că hotărârea care se va da în cauza amintită va fi una favorabilă acestuia din urmă.

În cursul anului anul 2013, inculpatul Duicu Ioan-Adrian a acţionat cu scopul de a crea premisele decontării de către o societate comercială, cu obiect de activitate prestarea de servicii medicale (paraclinice), operând un laborator de investigaţii medicale cu rezonanţă magnetică nucleară administrată în fapt de acesta.
Este vorba despre decontarea unor sume cât mai mari din bugetul asigurărilor sociale de sănătate (pe parcursul anului 2013 societatea a decontat de la casa judeţeană de asigurări de sănătate suma de 3.595.762 de lei), sens în care inculpatul Duicu Ioan-Adrian şi-a folosit influenţa conferită de calitatea sa de preşedinte al organizaţiei judeţene Mehedinţi a Partidului Social Democrat pentru determinarea mai multor funcţionari publici, atât din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cât şi din cadrul casei judeţene de asigurări de sănătate Mehedinţi, să-şi exercite atribuţiile de serviciu în sensul obţinerii folosului urmărit de acesta.
Pentru ajutorul acordat, în sensul realizării intereselor patrimoniale ale firmei administrată în fapt de Duicu Ioan-Adrian, cele două inculpate Feraru Grigoriţa şi respectiv Rolea Elisabeta-Zenovia i-au pretins acestuia din urmă, ca soţii lor să fie numiţi în funcţii, în cadrul administraţiei publice.

În perioada ianuarie – septembrie 2013, inculpaţii: Duicu Ioan-Adrian (preşedintele consiliului judeţean Mehedinţi), Popescu Daniela-Delia (director executiv al consiliului judeţean Mehedinţi şi, în acelaşi timp, preşedintele consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin) şi Borugă Doina (manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin) au permis unor persoane neautorizate (reprezentanţii ai unor societăţi comerciale) accesul la informaţii care nu erau destinate publicităţii (informaţii constând în preconizarea de către reprezentanţii consiliului judeţean Mehedinţi şi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin demarării unei proceduri de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea de echipamente medicale şi de mobilier necesar utilării blocului materno-infantil din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, precum şi date tehnice şi financiare necesare întocmirii documentaţiei de atribuire a achiziţie publice), acţionând cu scopul de a obţine pentru cei doi agenţi economici menţionaţi un folos necuvenit (constând în înlăturarea competitorilor economici şi în asigurarea unei marje de profit maximale).

În intervalul 30 iulie – 8 august 2013, inculpatul Stănoiu Cristian-Damian, acţionând în calitate de avocat, în exercitarea activităţilor profesionale, a atestat în mod necorespunzător realităţii data unui act juridic, pe care l-a pus la dispoziţie numitei Borugă Doina, pentru a-l folosi în vederea producerii de consecinţe juridice.

În luna august 2013, inculpatul Duicu Ioan-Adrian i-a solicitat unui administrator de firmă, să efectueze lucrări de dulgherie la un imobil pe care familia Duicu îl utilizează ca locuinţă. Dând curs solicitării inculpatului, administratorul firmei a achiziţionat materialele necesare (în valoare de 28.039,51 lei, potrivit facturii din data de 01.08.2013) pe care le-a folosit la efectuarea lucrărilor.
Inculpatul Duicu Ioan-Adrian nu a plătit contravaloarea acestor materiale şi nici a manoperei, omul de afaceri nefăcând nici un demers în vederea solicitării acestei sume, tocmai în considerarea calităţii de preşedinte al consiliului judeţean deţinută de cel dintâi. Aceste lucrări aveau să fie facturate abia în aprilie 2014, după arestarea preventivă în cauză a lui Duicu Ioan-Adrian.
În octombrie 2013, pentru a nu plăti lucrările efectuate şi contravaloarea materialelor folosite la această lucrare, inculpatul Duicu Ioan-Adrian i-a dispus inculpatei Borugă Doina, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, să întreprindă demersurile necesare pentru a contracta cu firma omului de afaceri, prin achiziţie directă, lucrările de renovare a secţiei de ortopedie a spitalului.
În acelaşi scop, inculpatul Duicu Ioan-Adrian a asigurat alocarea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, din fondurile consiliului judeţean Mehedinţi, a sumelor necesare efectuării plăţilor către societatea comercială respectivă.
Valoarea celor două contracte acordate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin a fost de 180.794,47 de lei, respectiv de 303.018,26 de lei, ambele valori fiind fără TVA.
În luna august 2013, numitul Bădin Andrei-Dan, realizator al unei emisiuni televizate, difuzată de un post de televiziune naţional, a pretins şi primit de la inculpatul Duicu Ioan-Adrian suma de 5.000 de lei, pentru a nu continua o campanie de presă care viza, la acel moment, pe Ministrul Mediului şi al Schimbărilor Climatice.
După primirea acestei sume de bani, emisiunile realizate de către Bădin Andrei-Dan nu au mai abordat subiectul referitor la presupusele nelegalităţi săvârşite de persoana respectivă.

În acest dosar, Adrian Duicu, Ştefan Ponea şi Constantin Popescu au fost arestaţi preventiv în data de 4 aprilie 2013. (O.M.)

loading...


Lasa un Comentariu

E-mailul tau nu va fi publicat. Campurile marcate sunt obligatorii *

*

Scroll To Top