marți , 18 ianuarie 2022
NEWS ALERT

POLIŢIA DE FRONTIERĂ MEHEDINTI PREGĂTITĂ PENTRU PERIOADA VACANŢELOR ESTIVALE

Având în vedere că, în perioada verii, creşte numărul turiştilor români şi străini care tranzitează punctele de trecere a frontierei Porţile de Fier I, Porţile de Fier II, Port Drobeta Turnu Severin şi Port Orşova poliţiştii de frontieră mehedinţeni au luat o serie de măsuri menite să fluidizeze traficul şi să nu fie înregistraţi timpi de aşteptare în punctele de trecere;

vama 1

În acest sens, aproximativ 220 poliţişti de frontieră mehedinţeni desfăşoara, zilnic, activităţi de supraveghere şi control a frontierei de stat.

De asemenea, măsurile dispuse asigură gestionarea eficientă a situaţiei operative pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona de frontieră, pe fluviul Dunărea şi în alte zone de interes turistic aflate în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră.

Măsuri

În scopul asigurării unui climat de siguranţă şi ordine publică în zona de competenţă şi în punctele de trecere ale frontierei, precum şi al fluidizării traficului de călători şi marfă, structurile Poliţiei de Frontieră Mehedinţi au luat următoarele măsuri:

  • asigurarea unei supravegheri sporite a frontierei de stat, prin aplicarea măsurilor legale pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;
  • derularea unui control operativ şi civilizat, sens în care s-au dispus măsuri de suplimentare a personalului care-şi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi de creştere a numărului arterelor de control din punctele de frontieră, după caz.
  • aproximativ 220 de poliţişti de frontieră desfăşoara, zilnic, activităţi de supraveghere şi control a frontierei de stat.
  • promovarea şi asigurarea climatului de ordine şi disciplină, aplicarea consecventă a normelor deontologice specifice instituţiei, în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor legale ale cetăţenilor, pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie;
  • optimizarea relaţiilor de conlucrare şi colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor  Interne, cu autorităţile de frontieră din Serbia şi Bulgaria, precum şi cu administraţia publică locală, pentru rezolvarea, în comun, a problemelor turiştilor, dar şi ale localnicilor;
  • menţinerea în stare de operativitate a tuturor mijloacelor de comunicaţii şi informatică, pregătirea personalului din subordine în vederea asigurării intervenţiei rapide în zona de competenţă, pentru rezolvarea situaţiilor deosebite şi fluidizarea fluxului la nivelul structurilor Poliţiei de Frontieră Mehedinţi;
  • ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara vor efectua controale inopinate pentru verificarea aplicării măsurilor stabilite la nivelul fiecărei structuri.

021.9590 – număr unic de apel al Poliţiei de Frontieră Române

Reamintim că numărul unic de informare al Poliţiei de Frontieră Române, pe întreg teritoriul ţării, este 021.9590.

Acest serviciu funcţionează non-stop, la nivelul inspectoratului general, persoanele interesate putând primi informaţii utile privind trecerea frontierei de stat, respectiv documentele necesare, condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în funcţie de scopul călătoriei etc.

Totodată, apelând numărul 021.9590, cetăţenii pot afla toate informaţiile de interes public ce au legătură cu trecerea / zona de frontieră sau pot semnala incidente neplăcute survenite în traficul transfrontalier, înregistrarea unor fapte care aduc atingere imaginii instituţiei şi implicit calităţii de funcţionar public cu statut special etc.

Informaţii privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile şi pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro.

Acţiuni pentru siguranţa cetăţenilor, care desfăşoară activităţi de agrement pe fluviul Dunărea

 Pe fluviul Dunărea, structurile Poliţiei de Frontieră Mehedinţi vor acorda o  atenţie deosebită controlului navelor şi al ambarcaţiunilor, căutării şi salvării vieţilor omeneşti pe fluviu.

De asemenea, se acţionează permanent pentru combaterea migraţiei ilegale, contrabandei, a traficului cu droguri, armament, muniţie şi materiale periculoase, exploatării ilegale a resurselor minerale şi biologice şi poluării deliberate a mediului acvatic.

Condiţii călătorie minori

Având în vedere faptul că, în perioada vacanţei vară, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, precum şi faptul că încă se întâlnesc situaţii în care prevederile legale nu sunt cunoscute, reamintim condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate:

Legea 248/2005 prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai în următoarele cazuri:

–  în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;

– în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni:

  • scopul deplasării
  • ruta urmată până în statul de destinaţie
  • în cazul în care minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul sau dacă urmează să se întoarcă, trebuie sa fie precizat însoţitorul.

În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

– în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă pe lângă cazierul judiciar o declaraţie:

v a ambilor părinţi,

v a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

v a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal

Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Declaraţiile prevăzute ca şi condiţii la călătoria minorului în străinătate trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul sau cartea de identitate a  minorului.

Întreprinderea măsurilor ferme de către Poliţia de Frontieră Română, în toate zonele de competenţă, nu au ca scop îngrădirea dreptului la liberă circulaţie a persoanelor, ci menţinerea lui, prin asigurarea respectării, de către toţi participanţii la traficul transfrontalier, a legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare.

Corina Macavei

loading...


Lasa un Comentariu

E-mailul tau nu va fi publicat. Campurile marcate sunt obligatorii *

*

Scroll To Top